tisdag 28 februari 2012

Klimatdiskussion i UNT del 2 (roger and over)

Den 27/2 publicerade UNT mitt svar till Ribbing med fl. Redaktören har kortat mer en hel del vilket gör att några poäng går förlorade även om texten som insändare känns mer mitt i prick. Men for the record kommer här den fullständiga versionen:

Replik till Carl-Gustaf Ribbing, Rickard Beghorn, David Gee (18/2), och Erik Nygren (19/2).   

Ribbing, Beghorn, Gee (18/2) och Nygren (19/2) försöker rikta tung kritik mot min insändare från den 9/2. Tyvärr är kritiken ganska enformig och ett gemensamt drag är att jag beskylls för översitteri, att vara auktoritär, och vilja begränsa yttrandefriheten. Detta är grova misstolkningar av vad jag har skrivit och vad naturvetenskap står för. Självfallet måste man i god vetenskaplig anda undersöka och ifrågasätta. Det är själva grunden för vetenskap och det som skiljer den från ideologi och religiös tro. Fysikern John Ziman har påpekat att naturvetenskap är en social aktivitet där forskarna granskar och kritiserar varandra. Forskare brukar bli glada om de hittar fel i en publikation och kan skriva en vetenskaplig kommentar i en tidskrift. De flesta forskare blir också glada om fel i egna arbeten hittas och de därmed lär sig något nytt och kan komma ett steg vidare. Men forskning är också ett sökande av en rationell konsensus bland kompetenta forskare.

Och konsensus angående koldioxidens roll för klimatet är entydig. Att fortsätta angripa den har inget med ett öppet sinne att göra, snarare tvärtom. För att använda några bevingade ord av Bertrand Russell så ska man ha ett öppet sinne men inte så öppet att hjärnan ramlar ut. Man kan alltså ställa sig frågan vad ”öppenhet” står för när man konsekvent väljer att förneka vetenskapligt väl underbyggda insikter.

Vad gäller sakfrågan så är det självfallet så att det inte enbart är koldioxid som styr klimatet. Ingen hävdar detta. En rad andra faktorer som har påverkat klimatet under de senaste årmiljonerna påverkar klimatet även nu. Solen är ett uppenbart exempel. Det som tillkommer är den snabba förändringen av koldioxidhalten i atmosfären som människan orsakar. Till Gees otroligt aggressiva kommentar vill jag bara anmärka det enkla faktum att ett orsakssamband åt ena hållet inte utesluter att det också finns ett orsakssamband åt andra hållet. Detta är ett exempel på en viktig återkoppling som ger en förstärkande effekt, vilket Ribbing verkar ha svårt att förstå. För övrigt hänvisar jag gärna till Uppsalainitiativets blogg, speciellt inläggen från 10 januari och 5 februari där vanligt förekommande ”klimatskeptiska” argument bemöts.

Naturvetenskap är under ständigt angrepp från olika håll, vare sig det kommer från den kristna högern som attackerar evolutionsteorin, new age/antroposofi-inspirerade personer som propagerar för olika alternativmediciner och vägrar vaccinera sig, eller så kallade klimatskeptiker som vägrar acceptera att de av människan orsakade koldioxidutsläppen påverkar klimatet. Beghorn hävdar att vetenskap endast är politik. Men faktum är att vetenskap bekämpas, speciellt i USA, från politiskt håll via försök till lagstiftning. I dagarna behandlas flera lagförslag i olika amerikanska delstater som angriper ”global warming” och ”biological evolution”. Man kan hoppas att denna alarmerande vetenskapsfientliga utveckling stoppas i tid.

Nygren undrar om inte han och jag har olika syn på vetenskap. Där kan jag bara instämma. Vetenskap bedrivs inte via debattartiklar eller insändare där jag eller mina meningsmotståndare plockar några mer eller mindre lättköpta retoriska poäng. Inte heller bedrivs den via TV-dokumentärer, även om de får kalla sig ”BBC dokumentär”.

Naturvetenskap är enormt viktigt för ett samhälle som bygger på förnuft och rationellt tänkande, och en förståelse för hur vetenskap fungerar är basal för att vi ska kunna klara de utmaningar vi konfronteras med. Att främja denna förståelse ligger inom universitetens så kallade tredje uppgift och är även Föreningen Vetenskap och Folkbildnings syfte. Därför föreläser jag ibland på inbjudan av bland annat gymnasieskolor om ämnet vetenskap och ovetenskap. Om Nygren och hans skola vill bjuda in mig ställer jag mer än gärna upp med både föreläsning och diskussion i detta viktiga ämne.

Stephan Pomp, fysiker och medlem i Föreningen Vetenskap och Folkbildning

lördag 25 februari 2012

Klimatdiskussion i UNT

För närvarande pågår, inte för första gången och säkert inte heller för sista gången, en diskussion om global uppvärmning och koldioxid på UNTs insändarsida.  Man kan fråga sig om det är klokt att gå in i ett meningsutbyte kring såna frågor på en insändarsida. På något sätt spelar man ju i händerna på de så kallade klimatskeptikerna eftersom man bidrar till intrycket att den grundläggande vetenskapliga debatten om global uppvärmning och koldioxidens roll däri fortfarande pågår och att vetenskapssamhället inte skulle vara överens. Men debatten är faktiskt sedan länge avslutat och som illustration citerar jag från ett AAAS uttalande från december 2009:

The AAAS Board of Directors asserted in a statement issued 9 December 2006 that “the scientific evidence is clear: global climate change caused by human activities is occurring now, and it is a growing threat to society.” Clear evidence of climate change is based upon “accumulating data from across the globe” that reveals “a wide array of effects: rapidly melting glaciers, increases in extreme weather, rising sea levels, shifts in species ranges, and more,” the AAAS Board reported. Reliable sensor data show an upturn in average temperatures for at least the past 30 years.

Fler ställningstaganden från AAAS där koldioxid nämns explicit som boven i dramat finns på AAAS ”press room” sida om klimatförändringar.

Efter lite funderingar så tyckte jag ändå att de missförstånd som Carl-Gustaf Ribbing och Erik Nygren ger uttryck för i sina respektive insändare inte får stå oemotsagda. Dels för att bemöta några grundläggande misstolkningar av vad klimatforskningen har kommit fram till, men mest för att försöka förklara hur vetenskap fungerar. Alltså skrev jag en kommentar som kom den 9 februari.

Det dröjde förstås bara några dagar till en rad repliker kom. En del är ihärdiga med sina åsikter om dokumentärers bevisvärde (Erik Nygren, 19/2). Andra viftar bort faktumet att oljelobbyn är djupt inblandade i den klimatskeptiska rörelsen och kommer med nya vilseledande påståenden (Carl-Gustaf Ribbing, 18/2). En tredje ger sig på vetenskap rent allmänt och påstår att ”hypotesen inte kan falsifieras ” och ”har därför inte status av någon exakt vetenskap” (Rickard Beghorn, 18/2). Detta tycker jag är synd för bl a  strängteorin, astronomi och kosmologi (obs! ironi!). Och slutligen en fjärde (David Gee, 18/2). Förutom att den sistnämnde har ett väldigt aggressiv tonläge och uppvisar oförmåga till logisk tänkande (Gee hävdar att om A orsakar B kan inte också B orsakar A) tillför han – precis ingenting. För övrigt anser jag att han bör läsa Uppsalainitiativets blogginlägg från den 10 januari 2012, Klimatskeptikerns FAQ

Det som utmärker alla tillsammans är de vanliga anklagelser om översitteri mm när man hänvisar till att vetenskapen faktiskt har kommit fram till ett svar och det är att global uppvärmning pågår och att antropogen koldioxid är en viktig växthusgas.

Och självfallet kräver detta ett svar även om det är på insändarsidan.     

onsdag 22 februari 2012

Bloggstart

Tja, då är det dags för ännu en blogg. Har skrivit mitt första inlägg för ett drygt år sedan men sedan inte fortsatt. Nu ska det bli ändring. Varför kan man undra. Finns det inte nog med bloggar? Ja, visst gör det det men jag har upptäckt att det kan vara bra att ha en sida där man själv kontrollerar innehållet och som man lätt kan hänvisa till. Plus att jag tänker använda det som ett slags arkiv med länkar etc. Detta förklarar varför nästan alla inlägg före dagens datum är tillbakadaterade men bara innehåller länkar till material som finns någon annanstans.

Jag hoppas förstås kunna återkomma med nåt som är verkligen läsvärd. Men det går bra att "gilla" redan nu!