lördag 25 februari 2012

Klimatdiskussion i UNT

För närvarande pågår, inte för första gången och säkert inte heller för sista gången, en diskussion om global uppvärmning och koldioxid på UNTs insändarsida.  Man kan fråga sig om det är klokt att gå in i ett meningsutbyte kring såna frågor på en insändarsida. På något sätt spelar man ju i händerna på de så kallade klimatskeptikerna eftersom man bidrar till intrycket att den grundläggande vetenskapliga debatten om global uppvärmning och koldioxidens roll däri fortfarande pågår och att vetenskapssamhället inte skulle vara överens. Men debatten är faktiskt sedan länge avslutat och som illustration citerar jag från ett AAAS uttalande från december 2009:

The AAAS Board of Directors asserted in a statement issued 9 December 2006 that “the scientific evidence is clear: global climate change caused by human activities is occurring now, and it is a growing threat to society.” Clear evidence of climate change is based upon “accumulating data from across the globe” that reveals “a wide array of effects: rapidly melting glaciers, increases in extreme weather, rising sea levels, shifts in species ranges, and more,” the AAAS Board reported. Reliable sensor data show an upturn in average temperatures for at least the past 30 years.

Fler ställningstaganden från AAAS där koldioxid nämns explicit som boven i dramat finns på AAAS ”press room” sida om klimatförändringar.

Efter lite funderingar så tyckte jag ändå att de missförstånd som Carl-Gustaf Ribbing och Erik Nygren ger uttryck för i sina respektive insändare inte får stå oemotsagda. Dels för att bemöta några grundläggande misstolkningar av vad klimatforskningen har kommit fram till, men mest för att försöka förklara hur vetenskap fungerar. Alltså skrev jag en kommentar som kom den 9 februari.

Det dröjde förstås bara några dagar till en rad repliker kom. En del är ihärdiga med sina åsikter om dokumentärers bevisvärde (Erik Nygren, 19/2). Andra viftar bort faktumet att oljelobbyn är djupt inblandade i den klimatskeptiska rörelsen och kommer med nya vilseledande påståenden (Carl-Gustaf Ribbing, 18/2). En tredje ger sig på vetenskap rent allmänt och påstår att ”hypotesen inte kan falsifieras ” och ”har därför inte status av någon exakt vetenskap” (Rickard Beghorn, 18/2). Detta tycker jag är synd för bl a  strängteorin, astronomi och kosmologi (obs! ironi!). Och slutligen en fjärde (David Gee, 18/2). Förutom att den sistnämnde har ett väldigt aggressiv tonläge och uppvisar oförmåga till logisk tänkande (Gee hävdar att om A orsakar B kan inte också B orsakar A) tillför han – precis ingenting. För övrigt anser jag att han bör läsa Uppsalainitiativets blogginlägg från den 10 januari 2012, Klimatskeptikerns FAQ

Det som utmärker alla tillsammans är de vanliga anklagelser om översitteri mm när man hänvisar till att vetenskapen faktiskt har kommit fram till ett svar och det är att global uppvärmning pågår och att antropogen koldioxid är en viktig växthusgas.

Och självfallet kräver detta ett svar även om det är på insändarsidan.     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar