tisdag 1 april 2014

C vill införa skatt på metanutsläpp från jordbruken

(Obs, datum!)

Igår, den 31 mars, skrev Anna-Karin Hatt på sin blogg om en storsatsning på hållbar och förnybar energi. Sveriges energiminister gjorde samtidigt på sin facebooksida klart att
"Kärnkraften kommer inte få några statliga miljarder av Centerpartiet och Alliansen. Alliansregeringen är tydlig med att vi inte kommer ge några vare sig direkta eller indirekta subventioner till någon ny kärnkraft i Sverige." 
Alltså trots att Sverige producerar sin el till drygt 40% från kärnkraft vilket är huvudanledningen till de låga utsläppen av klimatgaser som orsakas i Sverige. Eftersom energiministern inte verkar vara medveten om detta faktum försökte tydliggöra för Anna-Karin Hatt här.

Nu kommer alltså c istället med en annan initiativ och föreslår att metangasutsläpp som orsakas inom jordbruket bör beskattas. 
I rapporten "Växthusgaser från jordbruket" har från Jordbruksverket redan 2009 hänvisat till de stora utsläppen av växthusgaser som orsakas av bl a grisuppfödning. Enligt rapporten orsaker landbruket genom djurens ämnesomsättning metanutsläpp motsvarande 2,7 miljoner ton CO2-ekvivalent per år. Med enheten CO2-ekivalent tas hänsyn till att varje kg metan motsvarar 25 kg CO2.

Därmed ligger klimatpåverkan av metangas från djuruppfödning på samma nivå som det som orsakas genom utsläpp av CO2 inom jordbruket. Därför föreslår nu c kraftfulla åtgärder som en del av en ny handlingsprogram.

Enligt uppgift från ministeriet där man håller på med en konsekvensanalys av den föreslagna skattesatsen skulle det innebära att exempelvis svenskproducerat griskött kommer att bli endast ca 1 kr dyrare per kilo. Eftersom den genomsnittliga konsumtionen av griskött enligt siffror från Jordbruksverket ligger på 37 kg per person och år så skulle det betyda årliga inkomster på runt 400 miljoner kronor till statskassan och troligen är det dessa inkomster som ska finansiera 3 miljarders satsningen på hållbar och förnybar energi som aviserades igår, den 31 mars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar