måndag 3 december 2012

Greenpeace spelar med klimatet som insats

Nu är även motrepliken inskickat och publicerat på DN Debatt.

Artikeln i Forbes finns här. NEA har också publicerat en längre rapport: "Comparing Nuclear Accident Risks with Those from Other Energy Sources". På NEAs webplats hittas en del annan nyttig infomarion i ämnet.

På Vattenfalls webplats finns en del info om LCA i allmänhet och kärnkraftens miljöpåverkan. Läs gärna Vattenfalls "Life Cycle Assessment-Vattenfall's electricity generation in the Nordic countries". På sida 16 i denna publikation hittar man värdet 5 g CO2 per kWh el vilket är hela tre gånger under värdet för vindkraft (15 g per kWh) och även lägre än vattenkraft (9 g per kWh).

Repliken från Greenpeace finns här.
Orginal artikel finns här och en översättning till engelska med en rad bra länkar är här.

Update 5/12: Ledare i DN idag: "Däremot är det vådligt att ta rygg på just Tyskland. Ja, där byggs massor av solpaneler och vindkraftverk eftersom staten infört ett rejält högre fastpris för all sådan el. Men systemet är ineffektivt. Under kalla, vindstilla nätter och dagar med mulet väder behövs andra energikällor än sol- och vindkraft. I Tyskland är det brunkol och naturgasanläggningar som i allt högre utsträckning får fylla det behovet eftersom kärnkraften håller på att avvecklas."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar