måndag 10 december 2012

Ska Uppsala kommun bygga egna vindkraftverk?

Maria Gardfjell (mp) hävdar på UNT debatt den 12/11 att Uppsala behöver vindkraft. Den 6/12 replikerade Stefan Hanna (c). Hanna instämmer dock och hävdar precis som Gardfjell att klimatet skulle tjäna på kommunal vindkraft. Att så skulle vara fallet förutsätter både Hanna och Gardfjell utan vidare reflektion. Man förutsätter att Uppsala skulle bli "grönare" genom att kommunen äger vindkraft. Detta trots att koldioxidutsläpp av vindkraft ligger i samma nivå (eller t o m högre) som den som orsakas av den nuvarande mixen i elproduktionen. I en replik som publicerades på Åsikt Uppsala rekommenderar därför att kommunen snarare borde fokusera sina klimatsatsningar på transportsektorn och där göra verkliga besparingar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar